Procedura założenia spółki w Turcji

Informacje

 

Chciałbyś założyć spółkę w Turcji, ale nie wiesz jak to zrobić.

Spółki kapitałowe są najbardziej popularną formą podmiotów biznesowych w Turcji stosowaną przez inwestorów lokalnych, jak i zagranicznych. Inwestorzy mogą wybrać czy dołączyć do istniejącej już spółki kapitałowej, czy zarejestrować nową spółkę. Ciekawostką jest to, że 100 % udziałów w spółce może być ustanowiona przez zagranicznych inwestorów, oczywiście z niewielkimi wyjątkami sektorowymi, takimi jak np. lotnictwo cywilne.

Zakładając spółkę w Turcji, możemy to zrobić na kilka sposobów: osobiście, bądź przez ustanowienie pełnomocnika – np. kancelarię prawną, upoważnionego księgowego lub osobę prywatną, ale jest jedna bardzo ważna rzecz, upoważniona osoba musi posługiwać się biegle językiem tureckim. Pełnomocnictwo udzielone osobom wskazanym powyżej musi zostać wystawione w formie aktu notarialnego, na konkretną firmę i osobę do założenia spółki w naszym imieniu.

Legalizacja dokumentów:

Dokumenty potrzebne do założenia spółki, które nie zostały sporządzone w Turcji, muszą zostać zalegalizowane, to oznacza, że muszą zostać poświadczone przez odpowiednie instytucje np. Notariusza, Sąd czy MSZ.

Procedura rejestracyjna spółki:

 1. Poświadczenie notarialne dokumentów spółki (np. umowa, statut spółki, kopia paszportu i inne);
 2. Złożenie memorandum i statusu spółki do MERSIS;
 3. Uzyskanie potencjalnego numeru identyfikacji podatkowej w Urzędzie Podatkowym w Turcji;
 4. Wpłata 0,04 % kapitału na rachunek Urzędu ds. Ochrony Konkurencji;
 5. Otworzenie konta bankowego spółki i wpłata przynajmniej 25 % kapitału zakładowego;
 6. Złożenie wniosku o rejestrację oraz wymaganych dokumentów do Dyrekcji ds. Rejestru Handlowego;
 7. Poświadczenie dzienników i ksiąg prawnych;
 8. Rejestracja spółki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy.;
 9. Ogłoszenie w Dzienniku Rejestru Handlowego;
 10. Wydanie okólnika podpisów;
 11. Uzyskanie koncesji i pozwoleń – jeżeli są one wymagane do prowadzenia spółki.

Jeżeli, jesteś zainteresowany założeniem spółki w Turcji, ale nie wiesz jak to zrobić?  

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.