Dla kogo

Turcja pokazała niezwykłe tempo wzrostu po 1980 roku. Przejście z rolnictwa ku działalności przemysłowej i usługowej, modernizacja istniejącego przemysłu i transferu technologii, oraz efekt międzynarodowego handlu i konkurencji, były trzema głównymi czynnikami, które umożliwiły Turcji tak szybkie tempo wzrostu. Turcja jest teraz jednym z centralnych ośrodków handlowych w regionie ze względu na bliskość do rynków europejskich i północno-afrykańskich, ogromny rozmiar rynku wewnętrznego oraz dostępność, wykwalifikowanych i opłacalnych pracowników.

Według World Investment Report UNCTAD z 2015 roku, Turcja stała się największym odbiorcą bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Azji Zachodniej. Główne sektory przyciągające inwestycje lokalne i zagraniczne to; budownictwo, elektryczność, gaz i woda, instytucje pośrednictwa finansowego, sprzedaż hurtowa i detaliczna, a także przemysł produkcyjny, takich produktów jak żywność, napoje i wyroby tytoniowe. Ponadto, Turcja ma ogromną ilość złóż mineralnych, takich jak bor, węgiel, żelazo i srebro. Jednak sektor górniczy jest jeszcze stosunkowo słabo rozwinięty w porównaniu do wielu innych krajów bogatych w surowce; dlatego też nadal pozostaje atrakcyjnym sektorem dla inwestorów zagranicznych, jak i innych. Należy również zauważyć, że kraje UE, kraje Zatoki Perskiej i Stany Zjednoczone są głównymi inwestorami zagranicznymi w Turcji.

Nie można zaprzeczyć, że nieudana próba zamachu stanu w lipcu 2016 ma negatywny wpływ na gospodarkę turecką oraz spowolnienie inwestycji zagranicznych, które miały być zrealizowane w Turcji. Jednak mimo ostatnich wydarzeń, w samym tylko październiku 2016 roku zarejestrowano 434 nowe firmy z kapitałem międzynarodowym, co daje w sumie 52,310 przedsiębiorstw finansowanych przez podmioty zagraniczne w Turcji.