Upłynął już termin na rejestrację w VERBIS

Informacje

Upłynął już termin przyznany firmom tureckim na rejestrację w internetowym systemie informacji o ochronie danych (VERBIS) i oczekuje się, że organ ochrony danych rozpocznie stosowne audyty.

Należy pamiętać, iż do rejestracji były zobowiązane podmioty które osiągną progi określone w odpowiednich przepisach.